koraller
På hardbund lever forskjellige koraller

I Ytre Hvaler nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep. Landskapet er preget av glatte svaberg og vindpåvirket kystskog. Det er stor variasjon fra de glatte og runde granitt- og gneisområdene på Hvalerøyene til forrevet rombeporfyrkonglomerat (globalt sjelden blandingsbergart) på Søsterøyene i Fredrikstad. I havet finnes hard- og bløtbunnsområder, rike tareskoger og korallrev.

Her skal alle gis anledning til det tradisjonelle, enkle friluftslivet og fine naturopplevelser.