Svaberg
Svaberg ved Pølsesund, Vesterøy. Foto: Ottar Krohn

I Ytre Hvaler nasjonalpark kan du oppleve et storslagent kystlandskap, uten større inngrep. Landskapet er preget av glatte svaberg og vindpåvirket kystskog. Det er stor variasjon fra de glatte og runde granitt- og gneisområdene på Hvalerøyene til forrevet rombeporfyrkonglomerat (globalt sjelden blandingsbergart) på Søsterøyene i Fredrikstad. I havet finnes hard- og bløtbunnsområder, rike tareskoger og korallrev.

Her skal alle gis anledning til det tradisjonelle, enkle friluftslivet og fine naturopplevelser.

I Ytre Hvaler nasjonalpark ligger det som regnes som det største kyst- eller fjordrevet i verden. Tisler-revet er 1200 m langt, 200 m bredt og vokser på dyp mellom 74- 160 m.  Revet er over 8.000 år gammelt, og gir tilhold for et mangfold av forskjellige fiskearter, krepsdyr og svampdyr.

Korallrev er store kolonier og komplekse strukturer av bunnlevende nesledyr.

Korallrev er levested for tusentalls andre arter. De kan bli svært gamle og vokser sent; bare noen millimeter i året.

Korallrev av øyekorall ved Tisler. Foto: Lisbeth Jonsson/Thomas Lundälv
koraller
Bergnebb blant bløtkorallen dødninghånd. Foto: Lisbeth Jonsson/Thomas Lundälv

Under vann på hardt substrat som fjell og store stein fra 30-470 meters dyp, kan det vokse svamper, bløtkoraller, kaldtvannskoraller og andre arter som sitter festet til substratet, i tillegg til bevegelig fauna. Hardbunn finnes oftest i bratte skrenter.