Utmark er udyrka mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge.

Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis.

Opphold, ferdsel og høsting må skje på en hensynsfull måte. Man må ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruket, som har sin næring i naturen.

Du skal alltid, enten du ferdes på innmark eller i utmark, lukke grinder etter deg og vise hensyn til dyr som er på beite.

Les mer om allemannsretten i denne PDF-brosjyren.

Kystfuruskogen i Ytre Hvaler nasjonalpark egner seg godt til turer for familien hele året.
Kystfuruskogen i Ytre Hvaler nasjonalpark egner seg godt til turer for familien hele året.