Hvordan du kan fyre bål i nasjonalparken

Under ser du noen eksempler på hvordan du kan fyre bål – og ikke skal fyre bål – i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Du kan fyre bål helt nede i vannkanten på grus og sand (flomålet) slik at det ikke setter merker. Du kan også bruke permanente griller som er satt ut på friluftsområdene. Bålfyring andre steder er ikke tillatt.
I nasjonalparken er all vegetasjon, også stående døde trær og busker, fredet.
Nedfalte kvister og greiner kan brukes som ved til bålet, men du har ikke lov til å bryte eller kappe av greiner på levende eller døde trær og busker. Dette betyr også at du ikke kan brenne bål på gress eller annen vegetasjon. Både bål og engangsgriller kan produsere nok varme til å svi vegetasjonen. I praksis betyr det at uansett årstid kan du i nasjonalparken bare gjøre opp ild nede ved strandkanten.
Et lite kaffebål i fjæra på sand og grus er tillatt.
Et lite kaffebål i fjæra på sand og grus er tillatt. Foto: Birgit Brosø

Ikke tenn bål på bart fjell – mange tusen års historie ødelegges på et øyeblikk!

Bål rett på fjell er ikke tillatt.

Bål rett på fjell og på steiner er ikke tillatt. Foto: Statens naturoppsyn

Fyring på steiner er ikke tillatt.

I nasjonalparken er all vegetasjon, også stående døde trær og busker, fredet.

Ikke brenn bål på vegetasjon
Ikke brenn bål på vegetasjon. Foto: Statens naturoppsyn

Kommunen kan vedta regler som er strengere

I ekstremt tørre perioder kan kommunen innføre totalforbud mot bål.

Bålforbudet

Det generelle bålforbudet gjelder alle steder  i naturen fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Man kan likevel fyre bål der det opplagt ikke fører til brann, for eksempel på sand/grus i vannkanten, eller der det er satt ut permanente griller.

Les mer om bålforbudet (DSB)

Vis hensyn til naturen rundt deg
Tips: ta alltid med egen ved hvis du skal fyre bål. Husk at du selv er ansvarlig for å slukke etter deg. I nasjonalparken er det satt ut permanente griller som du kan bruke året rundt. Disse finner du på:

  • Storesand (Kirkøy)
  • Kuvauen (Vesterøy)
  • Guttormsvauen (Vesterøy)
  • Akerøya
  • Tisler
  • Kaffebukta (Herføl)
  • Filletassen
  • Fredagshølet