Velkommen på naturens premisser!

Når du besøker nasjonalparken er du naturens gjest, og har et ansvar for å ferdes mest mulig sporløst. Du er velkommen til å nyte et enkelt og lite tilrettelagt friluftsliv. Her finner du regler for ferdsel.

 

Under ser du en forenklet liste med regler basert på lovverket for Ytre Hvaler nasjonalpark.

Gå tur: Du kan ferdes til fots i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli.

Sykling: Du må benytte deg av veier og traseer godkjent for sykling, for å sykle i nasjonalparken. Her ser du hvilke traseer du kan sykle på (ikke tillatt for el-sykkel).

På Ørekroken friluftsområde på Kirkøy er sykling forbudt hele året etter egen forskrift for Ørekroken fra 18.06.2022.

Riding: Bruk av hest som ikke er organisert riding er tillatt etter veier og stier i utmark i nasjonalparken. Ingen områder i nasjonalparken egner seg for organisert riding. Organiserte hesteturer er enten når man har rideturer med 10 hester eller flere i følge, eller når rideturer med færre enn 10 hester ifølge foregår med utgangspunkt i et ridesenter eller annen organisasjon / virksomhet med riding som fast aktivitet.

På Ørekroken friluftsområde på Kirkøy er riding forbudt hele året etter egen forskrift for Ørekroken fra 18.06.2022.

Vannscooter: Vannscooter er forbudt i hele nasjonalparken.

Båt: Du kan kjøre båt i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl og kasteplasser for sel i perioden 15. april – 15. juli. Her kan du ikke være nærmere enn 50 meter. Dette gjelder også surfing, padling, dykking og annen type vannsport. Nasjonalparken har områder med fartsgrenser på sjøen.

Droner: Bruk av droner er ikke tillatt.

Rasting og telting: Du er velkommen til å raste og telte i utmarka, med noen unntak. På Akerøya, Vesleøya og Heia innenfor sone for hekkende sjøfugl er det forbudt å telte hele året. Ellers er hovedregelen (friluftsloven) at du kan telte/sove i hengekøye i inntil to døgn uten grunneiers tillatelse, minst 150 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte. Det er tilrettelagt teltplasser og egne regler for lengre opphold på Storesand.

På Ørekroken friluftsområde på Kirkøy er oppslag av telt og hengekøye eller andre former for overnatting forbudt hele året etter egen forskrift for Ørekroken fra 18.06.2022.

Tømming av båttoalett: Tømming av toalett i sjøen er forbudt i hele nasjonalparken. Det er tømmestasjon i Skjærhalden gjestehavn og i Tordenskjoldbukta ved Nordre Sandøy.

Søppel: Rydd opp etter deg, og ta med søppel hjem. Du kan også bidra i søppeldugnad når du er ute på tur.

Du kan ferdes til fots i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli.

 

Bål og grill: Du kan tenne bål eller engangsgrill, men aldri på svaberg og annet sårbart underlag. Varmen kan føre til at fjellet sprekker, og bli ødelagt for alltid. Bruk helst en anlagt bålplass. Og husk det generelle bålforbudet i skog og utmark mellom 15. april og 15. september. Hele året kan du likevel tenne kaffebål i vannkanten på sand og grus uten vegetasjon. Fjern bålrestene etter deg. Vis bålvett i nasjonalparken!

På Ørekroken friluftsområde på Kirkøy er bål/engangsgriller forbudt hele året etter egen forskrift for Ørekroken fra 18.06.2022.

Fiske, plukke og sanke: Skjellsanking og plukking av bær og sopp til eget bruk er greit. Det samme gjelder plukking av vanlige blomster. Men kysttorsken i Oslofjorden er fredet hele året og skal ikke fiskes. Hummer har eget fredningsområde innenfor nasjonalparken.

Jakt og fangst: Er tillatt etter viltloven, unntatt i områdene rundt Vikerkilen og Skipstadkilen på Asmaløy (sone B).

 

 

Ferdsel i hekkeområder er forbudt
Unngå ferdsel i hekkeområder. Foto: Haakon Braathu Haaverstad.