Bål i naturen

Det er spesielt koselig å kunne fyre opp et bål for å varme seg når man er ute i naturen. Da er det viktig å kjenne til reglene for hvor og når det er lov til å tenne bål. Reglene for dette kan variere mellom ulike områder, for eksempel innenfor og utenfor et verneområde.

Ikke tenn bål på bart fjell – det ødelegger fjellet

Visste du at det ikke er lov til å tenne bål direkte på svaberg (bart fjell) i Norge?

Dette er fordi flammene vil lage svarte merker og sprekker i fjellet som aldri forsvinner. Varmen fra en engangsgrill kan også forårsake sprekker i fjellet, så det kan være greit å legge noen steiner under denne om du skal grille på svaberget. Bruk alltid allerede opprettede (lovlige) bålplasser om det finnes.

Bål rett på fjell og på steiner er ikke tillatt.
Bål rett på fjell og på steiner er ikke tillatt. Foto: Statens naturoppsyn

 

Bålforbud 15. april til 15. september

Det generelle bålforbudet gjelder i hele landet fra 15. april til 15. september. Etter nye regler er forbudet utvidet til å gjelde ikke bare skog, men også annen utmark. Dette er fordi både skog, kystlynghei og annen vegetasjon kan være så tørr at det er fare for brann. De nye reglene åpner derimot for å gjøre opp ild der det åpenbart ikke er noen brannfare.

I nasjonalparken er reglene litt strengere. Her er all vegetasjon, inkludert stående og døde trær og busker, fredet. Dette betyr at du ikke kan brenne bål på gress eller annen vegetasjon. Både bål og engangsgriller kan produsere nok varme til å svi vegetasjonen.

I praksis betyr det at uansett årstid kan du i nasjonalparken bare gjøre opp ild nede ved strandkanten. Nedfalte kvister og greiner kan brukes som ved til bålet, men du har ikke lov til å bryte av greiner på levende eller døde trær og busker.

Vis hensyn til naturen rundt deg
Tips: ta alltid med egen ved hvis du skal fyre bål. Husk at du selv er ansvarlig for å slukke etter deg. I nasjonalparken er det satt ut permanente griller som du kan bruke året rundt.

Anlagt grillplass finner du på:

  • Storesand (Kirkøy)
  • Kuvauen (Vesterøy)
  • Guttormsvauen (Vesterøy)
  • Akerøya
  • Tisler 
  • Kaffebukta (Herføl)
  • Filletassen
  • Fredagshølet

 

På Ørekroken friluftsområde på Kirkøy er bål/engangsgriller forbudt hele året etter egen forskrift for Ørekroken fra 18.06.2022.

Ta vare på den fantastisk flotte skjærgården vår når du skal ut å nyte vårsolen! God tur!

Her finner du mer informasjon og regler: https://www.miljodirektoratet.no/…/friluftsl…/tenne-bal/

Her er link til en video på vår facebook-side som sier hvorfor bål og engangsgrill ikke er bra: Facebook

Du kan ha et lite kaffebål på sand og smågrus så nært vannet at restene blir borte ved neste høyvann.
Du kan ha et lite kaffebål på sand og smågrus så nært vannet at restene blir borte ved neste høyvann. Foto: Birgit Brosø