Bevaringsområde for hummer ved Kvernskjær utvidet

Fra 1. oktober 2020 har fiskeridirektoratet utvidet bevaringsområdet for hummer ved Kvernskjær i Løperen, og opprettet flere nye bevaringsområder i ytre Oslofjord. Heia er fortsatt til vurdering.

I 2019 anbefalte Østfold fylkeskommune, på Fiskeridirektoratets oppfordring, at det opprettes fire bevaringsområder for hummer i tidligere Østfold. Disse områdene var:

Bakgrunnen for direktoratets forespørsel var den betydelige tilbakegangen som er dokumentert i hummerbestandene i denne delen av regionen siden 1960-tallet.

Forsker Even Moland, Havforskningsinstituttet måler hummer. Foto: Monika Olsen
Forsker Even Moland, Havforskningsinstituttet, måler hummeren fra Kvernskjær, før den slippes ut igjen. Foto: Monika Olsen