Registrering av hummer

Forsker Even Moland, Havforskningsinstituttet måler hummer. Foto: Monika Olsen

Forsker Even Moland, Havforskningsinstituttet måler hummer. Foto: Monika Olsen