Nyheter

Velkommen på naturens premisser!

  Under ser du en forenklet liste med regler basert på lovverket for Ytre Hvaler nasjonalpark. Gå tur: Du kan ferdes til fots i hele nasjonalparken, med unntak av sonene for hekkende sjøfugl i perioden 15. april – 15. juli. Sykling: Du må benytte deg av veier og traseer godkjent for sykling, for å sykle i nasjonalparken. […]

Ferdsel i hekkeområder er forbudt

Bål i naturen

Ikke tenn bål på bart fjell – det ødelegger fjelletVisste du at det ikke er lov til å tenne bål direkte på svaberg (bart fjell) i Norge? Dette er fordi flammene vil lage svarte merker og sprekker i fjellet som aldri forsvinner. Varmen fra en engangsgrill kan også forårsake sprekker i fjellet, så det kan […]

Du kan ha et lite kaffebål på sand og smågrus så nært vannet at restene blir borte ved neste høyvann.

Nytt kurs i sporløst friluftsliv

Rekordmange har benyttet naturen det siste året, og flere har hatt sine første overnattingsdøgn i telt og hengekøye. Men hva er egentlig allemannsretten? Kan man bade fra private brygger? Hvordan er bålreglene og hva kan man faktisk kaste i naturen? Og hvordan skal man egentlig gå på do utendørs? Les mer her og ta kurset!

Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker

  Er formålet med vernet ivaretatt på kort og lang sikt?Har styrene en enhetlig praksis og måloppnåelse innenfor og mellom verneområder?Har reformen oppnådd bedre lokal forankring, medvirkning og eierskap?Er forvaltningsmodellen samfunnsøkonomisk lønnsom? Evalueringen baserer seg på data samlet inn ved dokumentstudier, spørreundersøkelser og intervjuer. Det er gjort dybdestudier av de fire styrene for Dovrefjell-Sunndalsfjella, Jostedalsbreen, […]

Bevaringsområde for hummer ved Kvernskjær utvidet

I 2019 anbefalte Østfold fylkeskommune, på Fiskeridirektoratets oppfordring, at det opprettes fire bevaringsområder for hummer i tidligere Østfold. Disse områdene var: Kvernskjær i Hvaler på om lag 4,5 km2 (utviding av dagens område) Heia i Hvaler på om lag 7,1 km2 Rauerfjorden i Fredrikstad på om lag 8,4 km2 Mossesundet i Moss på om lag […]

Forsker Even Moland, Havforskningsinstituttet måler hummer. Foto: Monika Olsen